Projekto patirtimi dalijasi pasvališkiai

Projekto patirtimi dalijasi pasvališkiai

Baigėsi kasmetinis Pasvalio plaukimo klubo „Ryklys“ ir Lietuvos plaukimo federacijos organizuojamas projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, kurio metu 100 antrokų iš Pumpėnų gimnazijos, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos ir Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos išmoko plaukti.

Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai buvo:
1. Mokyti vaikus plaukti ir ugdyti plaukimo įgūdžius.
2. Suteikti vaikams saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinių ir praktinių įgūdžių.
3. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą, gerinti fizinį parengtumą ir stiprinti sveikatą.
4. Mokyti plaukti įvairių socialinių sluoksnių ir sportinių gabumų vaikus.
5. Sudaryti sąlygas mokytis plaukti vaikams iš atokesnių gyvenviečių.
6. Per vaikų mokymo plaukti programas vykdyti gabių plaukimui vaikų paiešką ir paskatinti juos lankyti plaukimo treniruotes, siekiant didelio meistriškumo.
7. Skatinti mokinių, mokytojų, tėvų, trenerių, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių ir sporto organizacijų bendradarbiavimą ugdymo procese.

Pasvalio plaukimo klubas „Ryklys“ laukia antrokų ir kitais metais.

Sekite plaukimo klubą „Ryklys“ Facebook’e.