Plaukimas baseine – sąlyga puikiai emocijai, sveikatingumui ir fiziniam aktyvumui!

Plaukimas baseine – sąlyga puikiai emocijai, sveikatingumui ir fiziniam aktyvumui!

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija parengė ir laimėjo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacines programas.

Projekto tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas, gebėjimus, įpročius bei paskatinti mokinius už labai gerą pamokų lankomumą, puikų ir labai gerą mokymąsi, gimnazijos atstovavimą rajone ir respublikoje, pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams, pastangas bei padarytą pažangą.

150 gimnazijos 5–8 ir IG–IVG klasių mokinių gavo vardinius kvietimus į 2 akademinių valandų plaukimo užsiėmimus su treneriais Palangos baseine.